Woudschoten Chemie conferentie

Conferentie 2018

De Woudschoten Chemie Conferentie 2018 is weer voorbij.

Thema “1743: 275 jaar voorlopers in de chemie”

Chemie is natuurlijk van alle tijden. Maar hoe mensen denken over chemie, denkbeelden formuleren over de bouw van atomen en moleculen en interactie tussen deze deeltjes, daar vallen wel degelijk jaartallen of tijdsperioden aan te hangen. Kunnen we Lavoisier (1743) beschouwen als grondlegger van de moderne chemie zoals wij die nu kennen? In ieder geval hebben Lavoisiers ideeën vele generaties chemici geïnspireerd en aangezet tot opstellen van verklaringen, modellen en theorieën. In deze conferentie staan we stil bij 275 jaar interessante chemie en inspirerende chemici.

Als hoofdlezinggever verwelkomen we dit jaar René Janssen (Technische Universiteit Eindhoven), die een presentatie zal verzorgen over zonlicht, kleurrijke moleculen en energie. René Janssen zal ingaan op moleculaire halfgeleidende materialen als bouwstenen voor zonnecellen die zonlicht efficiënt omzetten in elektriciteit. De parallellezing op vrijdagmiddag wordt ingevuld door Daan Wegener (Universiteit Utrecht), Ernst Homburg (Universiteit Maastricht) en Albert Philipse (Universiteit Utrecht) zullen vanuit het werk van Lavoisier twee belangrijke sporen in de chemie belichten, namelijk eiwitchemie en thermochemie. Op vrijdagavond zal Aldrik Velders (Wageningen University & Research) zal ingaan op BioNanoTechnologie als sprekend voorbeeld van een interdisciplinair vakgebied voor het onderzoeken van zeer grote en complexe nanomaterialen. En op zaterdag zal Patricia Dankers (Technische Universiteit Eindhoven) de moleculaire LEGO® blokkendoos presenteren en schetsen hoe deze ingezet kan worden om plastics te bouwen die ervoor zorgen dat stukjes weefsel in het lichaam geregenereerd kunnen worden. Kortom, vier inhoudelijk inspirerende lezingen verzorgd door chemici die werken aan het wetenschappelijke front.