Woudschoten Chemie conferentie

Conferentie 2019

De Woudschoten Chemie Conferentie 2019 is weer voorbij

Het thema van de conferentie in 2019 is “Als Docent in je Element”, mede geïnspireerd door het Periodiek Systeem der elementen. Het Periodiek Systeem is onlosmakelijk verbonden aan het vakgebied chemie, en misschien wel het meest bekende symbool van de scheikunde voor het ‘brede’ publiek. Dimitri Mendelejev legde de basis van het Periodiek Systeem in 1869. Ter ere van het 150 jarige bestaan heeft de Verenigde Naties, op aanraden van de International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) en UNESCO, het jaar 2019 uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van het Periodiek Systeem (IYPT2019). In bijna ieder scheikundelokaal op de middelbare school hangt het Periodiek Systeem wel aan de muur. Wij als chemiedocenten voelen ons ermee vertrouwd en gebruiken het als organiserend kader voor de scheikunde. Tijdens deze conferentie is het Periodiek Systeem, in lezingen, masterclasses en werkgroepen, extra in het zonnetje gezet en is ingezoomd op specifieke elementen en/of groepen elementen. Hieronder staan de linkjes naar de beschrijvingen van de diverse bijdragen.

Bekijk de lezingen

Bekijk de masterclasses

Bekijk de werkgroepen commerciële partners

Bekijk de lange werkgroepen

85 foto’s Woudschoten 2019